Zoom Logo

Portal accés videoconferències de la Universitat Jaume I

Reserva el teu webinar al drive ZOOM-UJI
Iniciar una reunió/webinar
Connectar-se a una reuniò en marxa
Configura el teu compte